Collet Lathe Chuck

16C Collet JAWS FOR 8 KITAGAWA LATHE CHUCK NUB, DILLON COLLET CHUCK SYSTEM

16C Collet JAWS FOR 8 KITAGAWA LATHE CHUCK NUB, DILLON COLLET CHUCK SYSTEM
16C Collet JAWS FOR 8 KITAGAWA LATHE CHUCK NUB, DILLON COLLET CHUCK SYSTEM
16C Collet JAWS FOR 8 KITAGAWA LATHE CHUCK NUB, DILLON COLLET CHUCK SYSTEM
16C Collet JAWS FOR 8 KITAGAWA LATHE CHUCK NUB, DILLON COLLET CHUCK SYSTEM
16C Collet JAWS FOR 8 KITAGAWA LATHE CHUCK NUB, DILLON COLLET CHUCK SYSTEM
16C Collet JAWS FOR 8 KITAGAWA LATHE CHUCK NUB, DILLON COLLET CHUCK SYSTEM
16C Collet JAWS FOR 8 KITAGAWA LATHE CHUCK NUB, DILLON COLLET CHUCK SYSTEM

16C Collet JAWS FOR 8 KITAGAWA LATHE CHUCK NUB, DILLON COLLET CHUCK SYSTEM

LIKE NEW SET 16c CHUCK SERRATED CHUCK JAW SET FOR 8 KITAGAWA OR SIMILAR.


16C Collet JAWS FOR 8 KITAGAWA LATHE CHUCK NUB, DILLON COLLET CHUCK SYSTEM